Vaučeri za MSP-ove
Na YouTube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za pozive vrijedne ukupno 68 milijuna kuna
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 27. srpnja 2018. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „WWW vaučeri za MSP-ove“ i „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Više...
 
Javni natječaj

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 51. Statuta Općine («Službeni glasnik» Općine Bilje , broj: 05/13, 3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst) i članka  3.,7.10. i 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj : 3/10.i 4/10. i  3/14)  Općinski načelnik  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bilje

 
Obavijest o poništavanju natječaja

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11. i 64/15.), članka 51. Statuta Općine Bilje (Službeni glasnik broj 5/13.,3/14.,2/18., i 3/18.-pročišćeni tekst) i Odluke o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnih prostora (Službeni glasnik Općine Bilje broj: 4/16.) općinski načelnik donosi RJEŠENJE o poništavanju Natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bilje - LINK

 
<< Početak < « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » > Kraj >>

Stranica 20 od 31

Poljoprivreda