Nabava roba, usluga i radova - čl. 18. st. 3. zjn PDF Ispis E-mail

NABAVA ROBA, USLUGA I RADOVA SUKLADNO ČLANKU 18. ST. 3 ZJN

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U BILJU

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi («Narodne Novine» broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Postupak se provodi prema Pravilniku o nabavi roba, radova i usluga do procijenjene vrijednosti nabava na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi Klasa: 400-09/12-01/2, Ur.br.: 2100/02-13-8

Temeljem Rješenja o početku postupka, te imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave robe za opremanje prostorija dječjeg vrtića u Bilju Klasa: 361-1/13-01/1, Urbroj: 2100/02-02-14-91 od 21. srpnja 2014. godine molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave svoje ponude sukladno sljedećim podacima:

1. Podaci o naručitelju

Naziv:                        Općina Bilje

Sjedište:                     Kralja Zvonimira 1b, 31327 Bilje

OIB:                          23962939458

Matični broj:                 2554933

Telefon:                      031/751-400

Telefaks:                     031/751-410

Internet adresa:              www.bilje.hr

E-mail:                       Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

      Odgovorna osoba:      Željko Cickaj, iur., načelnik

CIJELI TEKST MOŽETE PREUZETI NA DOLJE NAVEDENIM LINKOVIMA:

ISPRAVAK POZIVA NA DOSTAVU PONUDE za opremanje dječjeg vrtića u Bilju od 22. srpnja 2014.godine, Klasa: 350-05/14-01/2 Ur.broj: 2100/02-03/1-14-2

Poziv na dostavu ponude za Opremanje dječjeg vrtića u Bilju -

Opremanje vrtića opremom - prizemlje

Opremanje vrtića opremom – kat

Opremanje vrtića opremom – mlađa jaslička skupina

Opremanje vrtića opremom – starija jaslička skupina

Opremanje vrtića opremom – mlađa vrtićka skupina

Opremanje vrtića opremom – srednja vrtićka skupina

Opremanje vrtića opremom – starija vrtićka skupina

Opremanje vrtića opremom – predškolska skupina

Opremanje vrtića opremom – kuhinja

Opremanje vrtića opremom – uredi, zbornica

Opremanje vrtića opremom – ploha za prematanje

Opremanje vrtića opremom – garderobni ormari

Klasa:   350-05/14-01/2
Urbroj: 2100/02-03/1-14-2
Bilje, 22. srpnja 2014.godine
 

EU projekti