Poslovnik općinskog vijeća PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 12 Kolovoz 2008 23:33
Na temelju članaka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst), članka 139. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12) i članka 31. Statuta Općine Bilje ("Službeni glasnik", br.: 5/9, 4/11, 5/12. ), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj dana 09. listopada 2013.g. donijelo je

P O S L O V N I K

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BILJE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim Poslovnikom, u skladu sa zakonom i Statutom Općine Bilje, uređuje se način rada Općinskog vijeća Općine Bilje (nastavno: Vijeće) a osobito:

Ažurirano: Četvrtak, 19 Prosinac 2013 14:20
 

EU projekti