Završena savjetovanja PDF Ispis E-mail
2018. godina
Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o NACRTU  odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o NACRTU II. STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA  OPĆINE BILJE
Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BILJE

2017. godina
Program bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine  Bilje u 2017. godini
Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - LINK

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o
Nacrtu Prijedloga Odluke o komunalnom redu - LINK

Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o
nacrtu Program bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine  Bilje u 2017. godini LINK