Javni natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Srijeda, 01 Kolovoz 2018 08:00

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 51. Statuta Općine («Službeni glasnik» Općine Bilje , broj: 05/13, 3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst) i članka  3.,7.10. i 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj : 3/10.i 4/10. i  3/14)  Općinski načelnik  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bilje