NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» broj 26/15), članka 8. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Bilje(«Službeni glasnik Općine Bilje» broj 9/18) i članka 45. Statuta Općine Bilje(«Službeni glasnik « Općine Bilje, broj 5/13., 3/14. i 2/18. , - 3/18. pročišćen tekst ), Općinski načelnik Općine Bilje dana, 17. studenog 2018. godine, objavljuje NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2019. godinu iz proračuna Općine Bilje

Cijeli tekst natječaja, kao i obrasce možete preuzeti ovdje i zip formatu - LINK