Informacija o natječajima za gospodarske subjekte, poljoprivrednike i obrte PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Četvrtak, 29 Studeni 2018 07:50
ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE
1) Certifikacijom proizvoda do tržišta
Status: otvoren od 18.05.2018. do 29.06.2020. godine
Prijavitelji:
 mikro poduzetnici
 mali i srednji poduzetnici
Sredstva:
 ukupan iznos potpore je 30.000.000,00 HRK
 najniži iznos potpore je 20.000,00 HRK
 najviši iznos potpore je 1.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore:
 za mikro i mala poduzeća – 85%
 za srednja poduzeća – 65%
Aktivnosti:
 certifikacija proizvoda (ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom)
Prihvatljive su sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje radnje potvrđivanja (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) te ishođenja isprava o sukladnosti (izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima).
Troškovi:
 troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije
 prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik
 troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 troškovi informiranja i vidljivosti
3
ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA/OBRTE
1) Tip operacije 3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“
Status: otvoren od 06.11.2018. do 31.01.2019. godine
Prijavitelji: gospodarski subjekti, OPG u sustavu PDV – a, obrtnici, poljoprivredne organizacije, poljoprivredni gospodarski subjekti
Prihvatljivi korisnici su skupine proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete ZOI, ZOZP i ZTS te udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača.
Aktivnosti:
Aktivnosti se moraju odnositi na mjere informiranja i promoviranje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji su u sustavu kvalitete ili su ekološki proizvodi.
 organizacija sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
 sudjelovanja korisnika na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
 organizacija radionica, seminara i konferencija
 sudjelovanja korisnika na radionicama, seminarima i konferencijama
 izrada promotivnih materijala
 izrada, razvoj i održavanje interaktivne mrežne stranice skupine/udruge
 zakup oglasnog prostora
 informativne i promotivne aktivnosti putem različitih kanala komunikacije, aktivnosti na prodajnim mjestima od nacionalnog ili EU značaja ili kroz HoReCa kanale
Troškovi:
Troškovi organizacije sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja te radionica, seminara i konferencija prihvatljivi su do 5 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.
Sredstva:
 ukupna bespovratna sredstva iznose 10.700.000,00 HRK
Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 100.000,00 EUR, odnosno maksimalno do 30.000,00 EUR godišnje u protuvrijednosti u HRK.
Intenzitet potpore: 70% ukupnih prihvatljivih troškova