Podunavlje PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 30 Srpanj 2013 12:27

Podunavlje (Dunaipuszta) je naselje u općini Bilje, smješteno nedaleko od Kopačeva i od Prijamnog centra Parka prirode Kopački rit. Od 1880. do 1890. godine i od 1931. do 1991. godine zaselak je naselja Vardarac, a 1921. godine, naselja Bilje. Na popisima stanovništva iz 1900. godine ima 19 stanovnika. Godine 1910. broj stanovnika povećao se na 125, a 1948. godine na 495. Nakon tog vremena, 1953. godine bilo je 317 stanovnika, zatim 1961. godine 348, a 1971. godine broj se smanjuje na 286 stanovnika. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine Podunavlje ima samo jednog stanovnicu Mariju Rudić.

Gospodarska osnova nekada je bila poljodjelstvo, stočarstvo, peradarstvo, ribogojstvo i ugostiteljstvo. Danas je ostalo samo ugostiteljstvo restorana Kormoran u vlasništvu Belja. Kormoran je jedan od najboljih etno restorana u Hrvatskoj, a nakon temeljitog preuređenja interijera i velikog dvorišta, pretvoren je u pravi biser za uživanje u prirodi. Užitak upotpunjuje ponuda ribljih i specijaliteta od divljači.

Do 2002. godine u Podunavlju je egzistiralo beljsko Ribnjačarstvo, koje je danas izvan funkcije. Farma Eblin ostala je u funkciji, a nekada je bila poznata kao Eblinove štale na cesti koja veže naselje Podunavlje s naseljem Kozjak.

Belje je u suradnji s Parkom prirode pokrenulo jedinstven projekt poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj naslovljen “U skladu s prirodom”. Na 350 hektara ekoloških pašnjaka počela je primjena ekstenzivnog uzgoja goveda. Matično stado od 350 krava pasmine Hereforda ogledni je primjerak za primjenu proizvodnje, odnosno predstavlja simbiozu gospodarske aktivnosti i zaštite okoliša. Uz farmu napravljena su dva drvena boksa u kojim će turisti osim goveda Hereford vidjeti i gotovo izumrlu i ugroženu pasminu krava Podolac.

Osim jednog stambenog objekta koji je naseljen, ostale stambene zgrade su srušene i to većina za vrijeme okupacije 1991. - 1997. godine. U Podunavlju je nekad postojao nogometni klub “Dunav”, a kao registrirani klub nastupao je samo 1952. godine. Zbog svog položaja uz sam rub Kopačkog rita u Podunavlju je moguć razvoj ruralnog turizma i ekološke prehrambene proizvodnje. U blizini je i crpna postaja Podunavlje kao dio melioracijskog sistema Dunavskog sektora.

Ažurirano: Utorak, 30 Srpanj 2013 16:44
 

EU projekti