Sl. glasnik 1996 - 2000. PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 30 Srpanj 2013 14:59
Proračun općine Bilje za 1996. G
Odluka o izvršenju proračuna
Odluka o mjesnoj samoupravi,
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Grlica, Bilje,
Rješenje o određivanju naziva športskog centra u Bilju,
Ispravak Odluke o komunalnom redu,
Godišnji obračun Proračuna Općine Bilje za 1999. Godinu,
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bilje za 2000. Godinu,
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti opskrbe plinom potrošača na području Općine Bilje,
Program mjera protupožarne zaštite na području Općine Bilje u sezoni 2000. Godine,
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Osijek,
Odluka o opskrbi potrošača plinom na području Općine Bilje,
Odluku o izlaganju u zakup neobrađenog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bilje za 2000. Godinu,
Program održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta u 2001. Godini
Program izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2001. godini
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2001. Godini
Program javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2001. Godini
Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2001. Godini,
Program javnih potreba u športu u 2001. Godini
Proračun Općine Bilje za 2001. Godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Bilje za 2001. Godinu
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
Odluka o podmirenju troškova stanovanja
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce DVD-a na području Općine Bilje kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Bilje
Odluka o obavljanju poslova naplate slivne vodne naknade
Odluka o Danu Općine Bilje
Zaključak o prijedlogu za pokretanje postupka zaštite ostatka stepe u Bilju
Zaključak o ponavljanju postupka izlaganja u zakup neobrađenog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bilje za 2000. godinu
Ažurirano: Utorak, 05 Svibanj 2015 09:20
 

EU projekti