Javna nabava PDF Ispis

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

■ Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Željko Cickaj, LINK.

■ Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Varga Gabor, LINK.

Odluka o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja - Službeni glasnik Općine Bilje broj: 3/17 od 13. travnja 2017. godine, str 150. 

Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga do procjenjene vrijednosti nabava na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi. LINK.

PLAN NABAVE:

PLAN NABAVE OPĆINE BILJE ZA 2018. GODINU

I. Izmjena plana nabave Općine Bilje za 2018. god. 

PLAN NABAVE Općine Bilje za 2018. godinu - LINK

PLAN NABAVE Općine Bilje za 2017. godinu - LINK

I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Bilje za 2017. godinu - LINK

II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Bilje za 2017. godinu - LINK

 

PLAN NABAVE Općine Bilje za 2016. godinu - LINK

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE Općine Bilje za 2016. godinu - LINK

PLAN NABAVE Općine Bilje za 2015. godinu - LINK

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE Općine Bilje za 2015. godinu - LINK

Plan nabave za 2014. g. LINK

Plan nabave za 2013. g. LINK.

Plan nabave za 2012. g. LINK.

     - I. izmjena Plana nabave za 2012.g. LINK.

     - II. izmjena Plana nabave za 2012.g. LINK

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Željko Cickaj, LINK.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Ružica Bilkić, LINK.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

U RAZDOBLJU OD 2010. - 2014. GODINE

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. LINK

OBJAVE U EOJN U NARODNIM NOVINAMA

Poziv za nadmetanje:

Opskrba električnom energijom za razdoblje 2016-2017. godina

Usluge preventivne i obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Bilje za 2015.-2016. godinu

Poziv za nadmetanje autobusnog ugibališta u Školskoj ulici u Bilju. LINK.

Poziv za nadmetanje za izgradnju dječjeg vrtića u Bilju. LINK

Poziv za nadmetanje dječjeg igrališta u Bilju. LINK.

Poziv za nadmetanje za usluge stručnog nadzora građenja dječjeg vrtića u Bilju. LINK.

Poziv za nadmetanje - Sanacija divljeg odlagališta otpada "Bilje". LINK.

ObavijeSt o sklopljenim ugovorima:

Obavijest o sklopljenim ugovorima, za postupak Usluge preventivne i obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Bilje za 2015.-2016. godinu je objavljena

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku Usluge preventivne i obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Bilje za 2015.-2016. godinu

Obavijest o sklopljenim ugovorima - Dodatne usluge na izradi novih izmijenjenih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje - LINK

Obavijest o sklopljenim ugovorima (Autobusno ugibalište u Školskoj ulici u Bilju). LINK

Obavijest o sklopljenim ugovorima (Dječje igralište u Bilju). LINK.

Obavijest o sklopljenim ugovorima (Niskonaponska mreža i javna rasvjeta u Varadarcu). LINK.

Obavijest o sklopljenim ugovorima (Dječji vrtić u Bilju). LINK.

Obavijest o sklopljenim ugovorima (Stručni nadzor građenja dječjeg vrtića u Bilju). LINK.

Obavijest o sklopljenim ugovorima (Sanacija divljeg odlagališta otpada BILJE), LINK.