Prostorno planska dokumentacija PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 30 Srpanj 2013 15:01
 
Prostorni plan uređenja naselja OPĆINE Bilje - pročišćeni grafički dio plana 
Izmjene i dopune PPUO BILJE
Za pregled karata potreban vam je dwf program, koji u free verziji možete preuzeti ovdje.
 
Prostorni plan uređenja Općine Bilje
Odluka o prostornom planu uređenja Općine Bilje  objavljena je u Službenom Glasniku 8/2005.
Pošta
Telekomunikacije
Plinoopskrba
Elektroenergetika
Vodoopskrba
Korištenje voda
Odvodnja otpadnih voda
Uređenje vodotoka i voda
Melioracijska odvodnja
Područja posebnih uvjeta korištenja
Područja posebnih ograničenja u korištenju
Sanacija područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite
 
Ažurirano: Petak, 15 Rujan 2017 06:28
 

EU projekti